Що є договором?

Що є договором?
За договором роздрібної купівлі-про дажи продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов’язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю. Як і будь-який, договір роздрібної купівлі-продажу є консенсуальним, оплатним і двостороннім, разом з тим роздрібної купівлі-продажу властивий ряд специфічних рис.

Свої особливості має насамперед суб’єктний склад даного договору. В якості продавця завжди виступає комерційна органі зація або громадянин-підприємець, які здійснюють предприни цької діяльність з продажу товарів у роздріб, покупцем може бути будь-який суб’єкт. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором, у зв’язку з чим продавець не має права відмовитися від його укладення за наявності у нього товару, що цікавить покупця. Договір роздрібної купівлі-продажу може укладатися з викорис танням публічної оферти (містить всі істотні умови договору пропозицію, з якого вбачається воля особи, його робить, укласти договір на зазначених у ньому умовах з кожним, хто відгукнеться).

Специфічною ознакою договору роздрібної купівлі-продажу є його предмет. Згідно продавець зобов’язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю. Особливостями володіє і форма даного договору.

За загальним правилом договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним у належній формі з моменту видачі продавцем покупцеві касово го або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату товару.
Відсутність у покупця таких документів не позбавляє його можливості посилатися на показання свідків на підтвердження укладення договору і його умов.

На продавця до укладення договору роздрібної купівлі-продажу лежить обов’язок надання покупцеві інформації про товар (у тому числі надання можливості оглянути товар, проведення на вимогу покупця перевірки властивостей або демонстрації використання товару)
Особливість договору роздрібної купівлі-продажу полягає в тому, що його істотною умовою, без узгодження якого даний договір не може вважатися укладеним, є ціна. У разі продажу товару неналежної якості у покупця виникає ряд можливостей, встановлених ГК РФ і Законом про захист прав споживачів. Перераховані вимоги покупця підлягають задоволенню лише в тому випадку, якщо продавець при укладенні договору не обмовив, що реалізує товар з недоліками. Замість пред’явлення перерахованих вимог покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми.
Крім цього, якщо в такому договорі в якості покупця бере участь громадянин-споживач, він має право також відповідно до Закону про захист прав споживача вимагати повного відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок продажу товару неналежної якості.

Вимоги, зазначені в Законі про захист прав споживача, пред’являються споживачем продавцю або уповноваженої організації або уповноваженому індивідуальному підприємцю, проте вимоги про безоплатне усунення недоліків або відшкодування витрат споживача щодо їх усунення або заміну товару можна звернути безпосередньо до виробника (уповноваженої організації або уповноваженому індивідуальному підприємцю, імпортеру)
Крім того, споживачеві надається право повернути виробнику товар неналежної якості і зажадати від нього сплаченої за товар суми. При продажу споживачеві товару неналежної якості, на який встановлено гарантійний строк або строк придатності, відповідно до Закону про захист прав споживачів він може пред’явити свої вимоги до продавця (виробника, уповноваженої організації або уповноваженому індивідуальному підприємцю, імпорті ру) щодо недоліків товару, якщо вони виявлені протягом зазначених строків. При виникненні спору про причини виникнення даних недоліків продавець (виробник) зобов’язаний провести експертизу за свій рахунок, при незгоді споживача з її результатами останній має право оскаржити висновок експертизи в судовому порядку.

У разі виявлення істотних недоліків товару, допущених з вини виробника, споживач має право пред’явити виробнику вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного терміну, встановленого на товар виробником.
Вимога про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку може бути пред’явлено, якщо недоліки товару виявлені після закінчення двох років з дня передачі товару споживачеві, протягом встановленого терміну служби товару або протягом десяти років з дня передачі товару, якщо термін служби товару не встановлений .

Основними обов’язками покупця за договором роздрібної купівлі-продажу є прийняття товару і сплата покупної ціни. Інтернет — гіпермаркет товарів для дому Купімарт — один з найбільш зручних інтернет магазинів для покупок товарів за низькими цінами з будь-якої точки світу, з швидкою доставкою по всій Росії -.

Що є договором?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий