Що таке патент?

Що таке патент?
(Від лат. Patens (patentis) відкритий, явний; англ. Patent)
1) документ, що видається компетентним державним органом і засвідчує пріоритет винаходу, авторство і виключне право на винахід. П. діє в тій країні, де він виданий, і захищає власника від конкурентів (внутрішніх і зовнішніх) на весь термін дії, тобто 15 20 років.

П. видається тільки на принципово нові технічні винаходи. Власник П. може надавати права на його використання іншим особам, одержуючи за це матеріальну винагороду. Власникові П. належить виключне право на використання охоронюваних патентом: винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за своїм розсудом.

Патент можна поступитися будь-якій фізичній чи юридичній особі Особа, яка не є патентовласником, має право використовувати винахід лише з дозволу патентовласника на основі ліцензійного договору, який повинен бути зареєстрований в Роспагенте.

Захист прав винахідників може здійснюватися в адміністративному або судовому порядку;
2) у ряді країн назва спеціального дозволу на заняття певними видами підприємницької діяльності. Купівля такого П. у держави звільняє підприємця (зазвичай індивідуального) від подальшої сплати податків (на найближчий рік чи інший період).

Що таке патент?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий